Program e-pity do rozliczeń 2022/2023
Bezpłatny!

Profesjonalny program do rozliczeń podatkowych PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39

Program e-pity 2022/23 jest programem dedykowanym dla Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i umożliwia odliczenie 1.5 % tylko na jej rzecz.

0
lat na rynku
0
ponad rozliczonych deklaracji
0
średnio wysłanych deklaracji na sekundę!

Przetestowany przez miliony użytkowników

Rozlicz i wyślij elektronicznie!

 • Intuicyjny kreator, który pomoże Ci się rozliczyć krok po kroku
 • Rekomendowany przez ekspertów
 • Zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów
 • Zabezpieczony przez certyfikat szyfrujący SSL
 • Umożliwia wydruk lub wysyłkę online przez e-deklaracje
 • Zawiera wszystkie formularze, m.in: PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39 wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/D, PIT/2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT28/A, PIT28/B, PIT/0, ZAP-3
To łatwy i profesjonalny program do wypełniania formularzy PIT. Rozliczysz podatek szybko, sprawnie i bez problemów wyślesz swoje zeznanie online do urzędu skarbowego.

Program e-pity 2021 jest programem dedykowanym dla Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i umożliwia odliczenie 1% tylko na jej rzecz.

Ekspercka jakość

Poprawność Programu e-pity® oraz jego zgodność z obowiązującymi przepisami potwierdziło Biuro Usług Informatycznych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Wysyłka e-Deklaracji

Program e-pity® 2020 obsługuje wysyłkę wszystkich dostępnych PIT-ów przez internet do systemu e-Deklaracje.gov.pl i to zarówno podpisanych kwalifikowanym podpisem, jak i przy wykorzystaniu danych weryfikacyjnych bez konieczności użycia e-podpisu.

Archiwizacja

Automatyczna archiwizacja deklaracji PIT i dokumentów UPO jest teraz możliwa dzięki nowej, darmowej usłudze Dysku e‑pity. Użytkownicy Programu e‑pity (w wersji online oraz desktop) mogą za pośrednictwem aplikacji zarejestrować się na Dysku e-pity

„Najlepsze w Polsce”

Program e-pity® został uhonorowany certyfikatem „Najlepsze w Polsce”. Potwierdzeniem przyznanej nagrody są tysiące pozytywnych opinii, wysokie oceny partnerów oraz branżowych blogerów

Wypełnij i wydrukuj z pliku pdf

Pobierz aktywne formularze

Wiemy, że niektóre osoby preferują ręczne wypełnienie deklaracji. Poniżej zamieszczamy formularze w pliku pdf. Można je bezpiecznie pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie wysłać lub osobiście zanieść do odpowiedniego urzędu skarbowego.
pdf, document, documents

Nie tylko się rozliczasz!

Wybierając program e-pity wspierasz dogoterpię, która pomaga chorym dzieciom w powrocie do zdrowia

PIT 36

 PIT-36 wybierają przede wszystkim osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które rozliczają się samodzielnie (bez pośrednictwa płatnika) przy zastosowaniu skali podatkowej w przedziale od 18% do 32%.

Kto wybiera PIT-36?

PIT-36 wypełnią osoby, które:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej
 • prowadziły działy specjalne produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach, hodowle zwierząt poza gospodarstwem rolnym i inne) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej
 • uzyskały zarobki ze źródeł położonych za granicą Rzeczpospolitej Polskiej (jeśli nad płatnikiem, nie ciąży obowiązek rozliczania zaliczek na podatek z tytułu zatrudnienia na terenie Polski)
 • uzyskały przychody, od których samodzielnie opłacają zaliczki na podatek

W jakiej sytuacji jeszcze PIT-36?

Jest też wiele innych sytuacji, w których należy złożyć rozliczenie na deklaracji PIT36.
Deklaracje tą należy złożyć, gdy podatnik:

 • uzyskał przychody z najmu, dzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze
 • uzyskał przychody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy (np. sprzedaż bezpośrednia lub za pośrednictwem serwisów aukcyjnych), jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pełnych 6 miesięcy od daty nabycia rzeczy
 • dolicza do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci
 • korzysta z kredytu podatkowego – zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
 • obniżaja dochód o straty z lat ubiegłych

Kilka źródeł przychodu

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik posiada więcej niż jedno źródeł przychodów np.: prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę, wówczas rozlicza się za pomocą deklaracji PIT-36. Deklarację tą wybiera się zawsze, jeśli choć jedno ze źródeł przychodów nie jest rozliczane za pośrednictwem płatnika (czyli poprzez deklaracje PIT-37).

Rozliczenie wspólne

Deklaracja PIT-36 jest przeznaczona także dla podatników opodatkowujących swoje dochody wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Czy przy deklaracji PIT 36 przysługują odliczenia takie jak przy PIT37?

Nasz program pomoże Ci uwzględnić wszelkie możliwe odliczenia. Przede wszystkim wypełniając formularz odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy rozliczający się poprzez PIT36 podobnie jak przy formularzu PIT37 wykorzystują się załączniki:

 • PIT/O – do odliczeń od dochodu np. darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego lub od podatku np. z tytułu wychowywania dzieci
 • PIT/D – do odliczeń wydatków mieszkaniowych np.: z tytułu ulgi odsetkowej – spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe

Program e-pity 2022 jest programem dedykowanym dla Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i umożliwia odliczenie 1% tylko na jej rzecz.

PIT 36L

PIT-36L wybierają tylko osoby prowadzące indywidulaną działalność gospodarczą, które rozliczają się samodzielnie (bez pośrednictwa płatnika) przy zastosowaniu liniowej skali podatkowej 19%.

Kto wybiera PIT 36L?

PIT-36L wypełnią osoby, które:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu liniowej skali podatkowej
 • prowadziły działy specjalne produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach, hodowle zwierząt poza gospodarstwem rolnym i inne) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu liniowej skali podatkowej

Kiedy można skorzystać z podatku liniowego?

Podatnicy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą mogą rozliczać się według stawki progresywnej 18% i 32% lub według stawki liniowej -19%. Decyzję o wyborze formy opodatkowania, osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą podejmuje w momencie jej rozpoczęcia wprowadzając odpowiednie informacje na wniosku rejestracyjnym CEiDG-1.

W przypadku chęci zmiany formy opodatkowania, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą musi podjąć decyzję najpóźniej na początku stycznia danego roku podatkowego. Następnie do 20 stycznia musi złożyć w urzędzie skarbowym pisemną deklarację o wyborze opodatkowania według stawki liniowej oraz dokonać aktualizacji informacji na druku CEiDG-1. W przypadku podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej decyzja o wyborze opodatkowania według stawki liniowej musi zostać złożona najpóźniej 1 grudnia roku poprzedzającego rozlicznie.

Kilka źródeł przychodu

W przypadku stawki liniowej nie jest możliwe łączenie różnych źródeł przychodu na jednym zeznaniu rocznym. Jeśli w danym roku podatkowym podatnik posiada więcej niż jedno źródeł przychodów np.: prowadzi indywidualną działalność gospodarczą rozliczną stawką liniową i jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę, wówczas musi dokonać rozliczenia na dwóch odrębnych formularzach: PIT36L dla przychodów z działalności gospodarczej i PIT37 dla przychodów z umowy o pracę.

Rozliczenie indywidualne

Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Korzystając z deklaracji PIT-36L nie mamy możliwości opodatkowania swoich dochodów wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Czy przy deklaracji PIT 36L przysługują odliczenia?

Podatnicy rozliczający się poprzez PIT36L nie mogą odliczać od dochodu z działalności gospodarczej wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków na użytkowanie Internetu. Od kwoty należnego podatku nie ma możliwości również odliczenia ulgi rodzinnej.

Jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą odnotował na przestrzeni minionych pięciu lat podatkowych stratę, to może uzyskany dochód pomniejszyć o nią. Obniżenie w którymkolwiek z lat nie może być wyższe niż 50% kwoty straty.

Program e-pity 2022 jest programem dedykowanym dla Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i umożliwia odliczenie 1% tylko na jej rzecz.

PIT 37

PIT-37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową w Polsce. Wybierają ją osoby pracujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także emeryci, renciści oraz osoby pobierające zasiłki.

Deklarację PIT 37 wypełnią podatnicy, których przychody opodatkowane są według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej, oraz którzy osiągają swoje dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Płatnik to instytucja (najczęściej nasz pracodawca), która wypłaca wynagrodzenie.

Kto wybiera PIT 37?

PIT 37 wypełnią osoby, które uzyskały przychody z tytułu:

 • umów o prace, umów cywilno – prawnych i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej (chałupnictwo)
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np.: z umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, pełnienia obowiązków społecznych)
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent socjalnych i strukturalnych)
 • zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych oraz z umowy aktywizacyjnej
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 • stypendiów
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • należności za pracę, które przysługują tymczasowo aresztowanym oraz skazanym

Rozliczenie wspólne

Wspólnie z małżonkiem możemy rozliczyć się, jeśli nasze małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem roku, mamy wspólnotę majątkową (nie mamy zawartej rozdzielności majątkowej) i oboje z małżonków osiąga przychody z określonych powyżej tytułów. Jeśli możemy podjąć decyzje o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem, małżeństwo wypełnia jedną wspólną deklarację PIT 37.

Podobnie sprawa się ma w sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci – do wspólnego rozliczania się z dzieckiem podatnik osiągający przychody z określonych powyżej tytułów, wybiera deklarację PIT 37.

Czy rozliczając się za pomocą PIT-37 przysługują mi jakieś odliczenia?

Nasz program pomoże Ci uwzględnić wszelkie możliwe odliczenia. Przede wszystkim wypełniając formularz odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do pozostałych odliczeń wykorzystuje się załączniki:

 • PIT/O – do odliczeń od dochodu np. darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego lub od podatku np. z tytułu wychowywania dzieci
 • PIT/D – do odliczeń wydatków mieszkaniowych np.: z tytułu ulgi odsetkowej – spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe

Program e-pity 2022 jest programem dedykowanym dla Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i umożliwia odliczenie 1% tylko na jej rzecz.

PIT-38

PIT-38 są zobowiązane wypełnić osoby, które uzyskały prywatnie (czyli poza prowadzoną działalnością) przygody ze sprzedaży papierów wartościowych lub udziałów w spółkach.

W przypadku papierów wartościowych, których obrót odbywa się na rachunku inwestycyjnym, biuro maklerskie obsługujące rachunek dostarcza PIT-8C, który jest podstawą do wypełnienia deklaracji PIT-38. Warto pamiętać, że obrót np.: udziałami spółek nienotowanych na giełdzie odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym.

Kto wybiera PIT 38?

PIT 38 wypełnią osoby, które uzyskały przychody z tytułu:

 • papierów wartościowych
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka)
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających
 • udziałów w spółkach

PIT-38 wypełnią osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-38 należy wypełnić także dla przychodów kapitałowych uzyskanych przez polskich obywateli za granicą. Deklarację uzyskania przychodów kapitałowych należy złożyć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

Rozliczenie indywidualne

PIT-38 małżonkowie wypełniają niezależnie, każdy dla siebie. Nie jest możliwe dokonanie wspólnego rozliczenia w związku z przychodami wykazywanymi na PIT-38.

Kiedy rozliczamy PIT-38

PIT-38 wypełniamy dopiero w chwili zbycia udziałów. Samo objęcie udziałów (np. za gotówkę) w spółkach posiadających osobowość prawną nie generuje przychodu rozliczanego na PIT-38.

Program e-pity 2022 jest programem dedykowanym dla Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i umożliwia odliczenie 1% tylko na jej rzecz.